Miljö


Miljömatta under motorcykeln i depån är ett KRAV.

Vid eventuellt utsläpp finns uppsugningsduk och plats för förorenade dukar/mattor i Miljöstationen.


Nyckel till miljöstationen finns i Klubbstugan.

På tvättplatsen får endast vatten utan kemikalier får användas.

Hushållssopor slängs i gröna tunnan.
Hushållsavfall SKALL vara brännbart (t.ex. städsopor, servetter, pappershanddukar, kuvert, textiler, tejp, trasor, dammsugarpåsar, blöjor etc). Allt ska vara i påse eller säck.


Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall så som sprayflaskor, glödlampor och batterier och el-avfall i gröna tunnan. Det är heller inte tillåtet att slänga förpackningar som skall återvinnas t.ex. glasflaskor, konserver, läsk, folie, plast och- pappersförpackningar.


Förpackningar sorteras i respektive uppmärkt kärl.

Farligt avfall såsom elektronik, batterier, oljor och kemikalier etc tar var och en med  sig och lämnar på kommunens miljöstationer.