Träningsregler MMCK motocross

 

 • All körning utanför träningstider är förbjuden
 • Medlem i SVEMO-ansluten motorklubb krävs
 • Hjälm, ryggskydd och ändamålsenlig skyddsutrustning är obligatorisk
 • Infart till banan genom grinden
 • All körning i depåområdet är förbjuden, crossarna skall ledas till och från grinden
 • Stanna ej bakom hopp och skymda kurvor
 • Gena ej på banan utan att lämna företräde till de som är på banan
 • Träningsansvarig avgör om slingträning är tillåten och alla som tränar kör då samma slinga
 • Ingen startträning när övriga tränar på banan
 • Vid träning ska vi gå ut som flaggvakter på posteringarna
 • Ensamträning är ej tillåten
 • Innan påbörjad träning ska du meddela träningsansvarig, skriva in dig i träningspärmen och betalt träningsavgiften
 • Innan du åker hem - Städa efter dig och släng skräp och pant i respektive behållare. Den som sist lämnar området ser till att låsa grinden till banan, slå av kaffebryggaren, stänga igen kylar och frysar, stänga altandörr och slutligen låsa klubbstugan.

 

Träningsansvarig

 

Alla kan vara träningsansvarig.

Som träningsansvarig förväntas du: 

 • representera klubben och därmed vara vänlig och serviceinriktad
 • ge information till förare om vilka regler som gäller på området, och tillrättavisa vid behov
 • kontrollera banan och besluta om exempelvis guldhjälmsslingan eller hela banan ska köras
 • i samråd med förarna komma överens, eller själv besluta, om 20 eller 30 minuters pass(om inte träningsansvarig beslutat om annat gäller att 50-85cc kör 30 minuters pass med start varje heltimme, och 125-450cc kör 30 minuters pass med start varje halvtimme (mixa ej 50-85cc med 125-450cc)
 • se till att inte mixa stora och små crossar annat än vid särskilda omständigheter
 • fördela flaggposter eller andra arbetsområden för medhjälpare
 • bedöma banans skick och vid behov stoppa träningen (och då antingen med hjälp av förare och medhjälpare åtgärda banan med handkraft eller kontakta banansvarig vid större brister)
 • vattna banan vid behov
 • meddela styrelsen om eventuella personskador eller allvarliga avvikelser
 • meddela banansvarig om brister på banan, eller till bevattningsansvarig vid problem med bevattningssystem.

Det finns reflexväst att använda så att alla tydligt ser vem som är träningsansvarig. Glöm inte att meddela alla förare om träningsansvarig byts ut under passet. 

Om någon uppenbart bryter mot bestämmelser, eller uppträder på ett sätt som du bedömer utsätter andra för risk för fara har du styrelsens mandat att avvisa personen från banan. Meddela därefter styrelsen om vem och på vilket sätt personen brustit. 

Som förare förväntas du: 

 • respektera varandra på och utanför banan
 • ha dina licenser och avgifter färdiga
 • följa träningsansvariges direktiv gällande bansträckning, passtider och gruppindelningar
 • vid behov hjälpa till att göra enklare arbeten på banan
 • följa de bestämmelser som finns och agera utifrån vår policy och våra värdegrunder.

Som medhjälpare förväntas du: 

 • respektera varandra på och utanför banan
 • hjälpa till att stå på flaggposter och i depå
 • hålla dig informerad om träningsansvariges direktiv
 • vid behov hjälpa till att göra enklare arbeten på banan
 • agera utifrån vår policy och våra värdegrunder.

Alla avgifter samt licens SKALL vara lösta innan träning påbörjas gäller alltid !


AVGIFTER Motocross 2024

Medlemsavgift 100:-/person (betalas via swish eller GoBraap)

Avgift för engångsträning 150:-/gång (betalas via GoBraap)


Säsongskort (ska betalas med swish) för medlemmar i MMCK 50-65cc: 400:-

85cc (150cc fyrtakt): 800:-

125cc och uppåt: 1200:-


Swishnummer: 123 000 9647


Länk till GoBraap support

https://gobraap.com/se/faqÖppettider och info